وبینار آموزشی ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

زمان برگزاری: 26 خردادماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر نوشین اسدمسجدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

وبینار آموزشی اخلاق در کارآزمایی بالینی

زمان برگزاری: 26 خردادماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر نوشین اسدمسجدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

کارگاه آموزشی ایده پردازی تا ثبت اختراع

زمان برگزاری: 26 خردادماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر نوشین اسدمسجدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

کارگاه تخصصی کار با حیوانات آزمایشگاهی

زمان برگزاری: 26 خردادماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر نوشین اسدمسجدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

 

وبینار آموزشی ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

زمان برگزاری: 26 خردادماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر نوشین اسدمسجدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

وبینار آموزشی جستجو در منابع الکترونیکی

زمان برگزاری: 26 خردادماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر نوشین اسدمسجدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

وبینار آموزشی طراحی واکسن

زمان برگزاری: 26 خردادماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر نوشین اسدمسجدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

کارگاه آموزشی خودآزمایی معاینه پستان

زمان برگزاری: 26 خردادماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر نوشین اسدمسجدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

   
   
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب