وبینار آموزشی ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه

زمان برگزاری: 26 خردادماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر نوشین اسدمسجدی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

 

 

 

 

 

وبینار آموزشی اخلاق در پژوهش

زمان برگزاری: 29 تیرماه 1400

مدرس: جناب آقای دکتر احسان شمسی گوشکی (دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی)

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

وبینار آموزشی نرخ باروری و تعالی جمعیت

زمان برگزاری: 29 و 31 شهریورماه 1400

مدرس: سرکار خانم مهناز نصرت آبادی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

دانلود فایل

 

 

وبینار آموزشی ترجمان دانش

زمان برگزاری: 14 آذرماه 1400

مدرس: سرکار خانم دکتر مریم اخوتی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

دانلود فایل

 

 

 

 

 

وبینار آموزشی آشنایی با مفاهیم و کاربرد علم سنجی

زمان برگزاری 20 آذرماه 1400

مدرس: جناب آقای دکتر پیام کبیری (رئیس توسعه و هماهنگی اطلاعات وانتشارات علمی وزارت بهداشت)

دانلود فایل

 

 

 

 

 

وبینار آموزشی اصول استخراج  DNA  و RNA

زمان برگزاری: 20 تیرماه 1400

مدرس: جناب آقای دکترامیرمشایخی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

 دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

وبینار آموزشی جستجو در منابع الکترونیکی

زمان برگزاری: 16شهریورماه 1400

مدرس: سرکار خانم رعنا کوثری 

 دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

وبینار آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی

زمان برگزاری: 26 مهرماه 1400

مدرسان: جناب آقای دکترمحمدامین بهمنش/ سرکار خانم دکتر سیده مهسا پورموسوی/ جناب آقای دکتر علی اکبرعروجن (اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

 دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

وبینار کشوری اصول کاربرد فلوسایتومتری 

زمان برگزاری: 23 شهریورماه 1400

مدرس: جناب آقای دکترعبدالکریم شیخی (استاد هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

 دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

وبینارکشوری مبانی PCR

زمان برگزاری: 22 دی ماه 1400

مدرس: جناب آقای دکترامیرمشایخی (هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول)

 دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

    

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب