( لیست کارگاه های برگزار شده سال 1399)

نام کارگاه

مدرس

دانلود فایل

وبینار آموزشی سیستم کریسپر و کاربرد آن در تشخیص کووید 19

دکتر عباس مریدنیا file

وبینار آموزشی سرواپیدمیولوژی و راه های انتقال آن در کووید19 

دکتر عزیز کسانی 

 

وبینار آموزشی آشنایی با شاخص های علم سنجی و کاربرد آن برای محققین  

دکتر زهرا فرجی

file

وبینار آموزشی فن بهره برداری از مقالات انگلیسی در پژوهش

دکتر علی حسین قاسمی

 

وبینار آموزشی نحوه انتخاب مجله جهت چاپ مقاله خانم دکتر نعمتی file

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب