( لیست کارگاه های برگزار شده سال 1396)

نام کارگاه

مدرس

دانلود فایل

اخلاق در انتشارآثار پزوهشی

دکترشمسی گوشکی

فایل آموزشی

لیست اسامی

جستجوی منابع الکترونیکی

دکترکسانی

فایل آموزشی

لیست اسامی

 آموزش نرم افزار مدیریت منابع الکترونیک

دکترکسانی

فایل آموزشی

لیست اسامی

تجزیه وتحلیل آماری داده های پژوهشی

دکترکسانی

فایل آموزشی

1 - 2

لیست اسامی

نگارش و انتشارات مقالات علمی

دکترسوری

فایل آموزشی
1 - 2

لیست اسامی

پایگاه های UpToDaTe

خانم کوثری

فایل آموزشی

لیست اسامی

فناوری اطلاعات

خانم کوثری

فایل آموزشی

لیست اسامی

آموزش Excel

دکترهودگر

فایل آموزشی

لیست اسامی

آموزش Power Point

دکترهودگر

فایل آموزشی:

1 -2 -3 -4 -5 -6

لیست اسامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب