عنوان کارگاه             

مدرس

فایل آموزشی

جستجوی منابع الکترونیک

خانم رعنا کوثری

  file 

نگارش و انتشارات مقالات علمی

مهندس وحید کرمی

 file

   ثبت اختراعات ملی

              خانم مریم مولایی

        file 1                   file 2

          کارگاه نوآوری و خلاقیت                   در کارآفرینی 

              خانم مریم مولایی

         file1                   file2

 

 

 

 

 

 

 
 
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب