کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش

::: کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی

::: کارگاه Exel سال 96

::: کارگاه uptodate سال 96

::: کارگاه جستجوی منابع الکترونیک سال 96

::: کارگاه آشنایی با قوانین و ثبت شرکتهای دانش بنیان

::: کارگاه اخلاق در پژوهش

::: کارگاه علم سنجی

::: کارگاه تجاری سازی فناوری

::: کارگاه مالکیت معنوی و ثبت اختراعات

::: کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

::: کارگاه Systematic Review & Cochran Review

::: کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع مقالات بر اساس Endnote

::: کارگاه Evidence Based Medicine

::: کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی

::: کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش

::: کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی

::: کارگاه Exel سال 96

::: کارگاه uptodate سال 96

::: کارگاه جستجوی منابع الکترونیک سال 96

::: کارگاه آشنایی با قوانین و ثبت شرکتهای دانش بنیان

::: کارگاه اخلاق در پژوهش

::: کارگاه علم سنجی

::: کارگاه تجاری سازی فناوری

::: کارگاه مالکیت معنوی و ثبت اختراعات

::: کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

::: کارگاه Systematic Review & Cochran Review

::: کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع مقالات بر اساس Endnote

::: کارگاه Evidence Based Medicine

::: کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی

::: کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب