در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش
دکتر نیروزاد: هدف این معاونت رسیدن به دانشگاهی کارآفرین،فن آور و ثروت آفرین است.

 مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگر برتر و فعالان پژوهشی سال 94 در سالن الغدیر توسط معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار گردید. دکتر نیروزاد معاون پژوهشی دانشگاه  ضمن تبریک هفته پژوهش  اظهار داشتند: توجه و تمرکز معاونت پژوهشی به کیفی کردن بخش تحقیقات در راستای الویتها و رسیدن به دانشگاهی کارآفرین،فن آور و ثروت آفرین می باشد و جهت رسیدن به این هدف معاونت پژوهشی و کلیه پرسنل آن از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی نمایند. آقای علی سلیمانی دبیر همایش و مسئول برگزاری هفته پژوهش نیز در ابتدای این مراسم اظهار داشت : آذر ماه هر سال بهار پژوهش است و فرصتی است برای ترویج و توسعه علم و دستیابی به فناوری برای ارتقاء جایگاه علمی کشور. دکتر محمود ابراهیمی از مدیران ارشد وزارت بهداشت در حوزه شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی مهمان ویژه این مراسم بود. در ادامه این مراسم پژوهشگر برتر سال 94 از بین رزومه های رسیده هیئت علمی ،به این معاونت و پس از بررسی در شورا ، آقای حمیدرضا آقاباباییان بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 94 انتخاب گردید همچنین خانم مرضیه بیگدلی شاملو بعنوان پژوهشگر نمونه غیر هیئت علمی برگزیده گردید. از فعالان دانشجویی در امر پژوهش نیز در ادامه برنامه تقدیر بعمل آمد.

 

 

 

 

 

 

 

در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش
دکتر نیروزاد: هدف این معاونت رسیدن به دانشگاهی کارآفرین،فن آور و ثروت آفرین است.

 مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگر برتر و فعالان پژوهشی سال 94 در سالن الغدیر توسط معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار گردید. دکتر نیروزاد معاون پژوهشی دانشگاه  ضمن تبریک هفته پژوهش  اظهار داشتند: توجه و تمرکز معاونت پژوهشی به کیفی کردن بخش تحقیقات در راستای الویتها و رسیدن به دانشگاهی کارآفرین،فن آور و ثروت آفرین می باشد و جهت رسیدن به این هدف معاونت پژوهشی و کلیه پرسنل آن از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی نمایند. آقای علی سلیمانی دبیر همایش و مسئول برگزاری هفته پژوهش نیز در ابتدای این مراسم اظهار داشت : آذر ماه هر سال بهار پژوهش است و فرصتی است برای ترویج و توسعه علم و دستیابی به فناوری برای ارتقاء جایگاه علمی کشور. دکتر محمود ابراهیمی از مدیران ارشد وزارت بهداشت در حوزه شرکت های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی مهمان ویژه این مراسم بود. در ادامه این مراسم پژوهشگر برتر سال 94 از بین رزومه های رسیده هیئت علمی ،به این معاونت و پس از بررسی در شورا ، آقای حمیدرضا آقاباباییان بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 94 انتخاب گردید همچنین خانم مرضیه بیگدلی شاملو بعنوان پژوهشگر نمونه غیر هیئت علمی برگزیده گردید. از فعالان دانشجویی در امر پژوهش نیز در ادامه برنامه تقدیر بعمل آمد.

 

 

 

 

 

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب