با افتتاح نمایشگاه رسما هفته پژوهش آغار شد

دکتر فریدون نیروزاد معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با توجه به فرا رسیدن هفته پژوهش اظهار داشت

 علاوه بر ایجاد نمایشگاه و اختصاص غرفه به دانشگاه علوم پزشکی دزفول که در دانشگاه جندی شاپور برگزار شده است  نسبت به انتخاب پژوهشگر برتر نیز اقدام کرده ایم که در سه سطح هیات علمی، غیر هیات علمی و دانشجویی برگزار می گردد .

دکتر نیروزاد افزود: نفرات برگزیده در پایان هفته پژوهش مورد تقدیر قرار میگیرند.

مهندس رضا نوروزی مدیر پژوهش در همین راستا گفت: ارزیابی بدقت صورت گرفته است و سعی و تلاش ما در انتخاب بجا و شایسته نفرات برتر بوده است.

 حسین شمشیرگر مسئول برگزار غرفه دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: در اولین روز برگزاری استقبال زیادی از غرقه بعمل آمد وی گفت: دیلی توجه به غرفه دانشگاه حضور کادر تخصصی و ارایه خدماتی از جمله فشار خون، قند خون و آموزش سی پی آر و ارایه سایر خدمات آموزشی است.

با افتتاح نمایشگاه رسما هفته پژوهش آغار شد

دکتر فریدون نیروزاد معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی دزفول با توجه به فرا رسیدن هفته پژوهش اظهار داشت

 علاوه بر ایجاد نمایشگاه و اختصاص غرفه به دانشگاه علوم پزشکی دزفول که در دانشگاه جندی شاپور برگزار شده است  نسبت به انتخاب پژوهشگر برتر نیز اقدام کرده ایم که در سه سطح هیات علمی، غیر هیات علمی و دانشجویی برگزار می گردد .

دکتر نیروزاد افزود: نفرات برگزیده در پایان هفته پژوهش مورد تقدیر قرار میگیرند.

مهندس رضا نوروزی مدیر پژوهش در همین راستا گفت: ارزیابی بدقت صورت گرفته است و سعی و تلاش ما در انتخاب بجا و شایسته نفرات برتر بوده است.

 حسین شمشیرگر مسئول برگزار غرفه دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: در اولین روز برگزاری استقبال زیادی از غرقه بعمل آمد وی گفت: دیلی توجه به غرفه دانشگاه حضور کادر تخصصی و ارایه خدماتی از جمله فشار خون، قند خون و آموزش سی پی آر و ارایه سایر خدمات آموزشی است.

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب