بانک های اطلاعاتی

 

 
         عدم دسترسی (موقت)    

 


                                                 

مجلات الکترونیک

 


   

 


 

فیلم های آموزشی

                                                                


 

منابع رایگان

 

                                                  

 

 
   

 


                                                                                                   

                        آدرس: انتهای بلوار آزادگان، جنب راهنمایی و رانندگی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، کتابخانه مرکزی

                        شماره تلفن:  06142429537 داخلی 263        آدرس ایمیل کتابخانه: digilib.dums@gmail.com

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب