اعضای شورا

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

دکتر یوسف پریدار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی

2

دکتر جواد موذن

رئیس شورای پژوهشی

3

دکتر عزیز کسانی

دبیر شورای  پژوهشی

4

دکتر عبدالکریم شیخی

مدیر گروه ایمنولوژی

5

دکتر بهنام قربان زاده

سرپرست اداره توسعه و فناوری سلامت

6

دکتر مجتبی دولتشاهی

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

7

دکتر زهرا اسلامی فر

سرپرست دانشکده پیراپزشکی

8

دکتر سیما جنتی

رئیس مرکز تحقیقات باروری و نازایی

9

دکتر میثم مرد سلطانی

رئیس اداره مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

10

دکتر محمد امین بهمنش

سرپرست اداره استعدادهای درخشان

11

دکتر سیده مهسا پورموسوی

معاونت پژوهشی مرکز ناباروری ام البنین

12

علی صادقی مقدم

سرپرست معاونت آموزش دانشکده پرستاری

13

دکتر فاطمه ریاحی

مسئول آزمایشگاه تحقیقات مرکزی

14

دکتر سید احمد موسوی

رئیس گروه توسعه و ارزیابی تحقیقات

مصوبات

طرح های مصوب سال 1395 طرح های مصوب سال 1396

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب