شرح وظایف معاونت:

- تعیین و تصویب خط مشی­های پژوهشی؛

- برنامه­ ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری­های علمی و تحقیقاتی؛

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه؛

- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاهی و سایر دانشگاهها؛

- برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب؛

- مطالعه و بررسی آئین نامه های پژوهشی و پيشنهاد اصلاحات مورد نیاز براساس شرایط موجود آینده دانشگاه؛

- نظارت بر فعالیت شورای پژوهشی دانشگاه؛

 

شرح وظایف معاونت:

- تعیین و تصویب خط مشی­های پژوهشی؛

- برنامه­ ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری­های علمی و تحقیقاتی؛

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه؛

- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاهی و سایر دانشگاهها؛

- برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور برابر ضوابط مصوب؛

- مطالعه و بررسی آئین نامه های پژوهشی و پيشنهاد اصلاحات مورد نیاز براساس شرایط موجود آینده دانشگاه؛

- نظارت بر فعالیت شورای پژوهشی دانشگاه؛

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب