با توجه به اجرای برنامه عملیاتی حوزه پژوهش و همچنین در راستای ارتقاء توانمندی اعضای هیات علمی و پژوهشگران در جهت انجام تحقیقات کاربردی،کارگاه دو روزه کارآزمایی بالینی ( Clinical trial ) در مورخ 29 و30 فروردین ماه 97 با تدریس دکتر مسعود سلیمانی دانشیار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران و از مدرسین حوزه ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT) در محال معاونت آموزشی ، تحقیقات و فناوری برگزار گردید. عناوین آموزشی در روز اول کارگاه شامل : مباحث مقدماتی کارآزمایی بالینی ، نمونه گیری و تصادفی سازی ، کورسازی تدریس گردید و همچنین در روز دوم کارگاه مباحث حجم نمونه در مطالعات کارآزمایی ، روش تجزیه تحلیل ، کارآزمایی های چند مرکزی و فازهای این مطالعات مورد بررسی قرارگرفت ، همچنین فایل های آموزشی کارگاه در سایت مدیریت پژوهشی موجود می باشند.


جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب