دانشگاه علوم پزشکی دزفول با فضایی به مساحت ۱۵ هزار متر مربع یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی استان خوزستان است که به صورت مستقل زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کند. دانشکده پزشکی دزفول برای اولین بار در سال ۱۳۷۲جهت پذیرش دانشجو اقدام نمود و تعداد ۳۰ دانشجو به عنوان سهمیه این دانشکده در نظر گرفته شد. این سهمیه به دلیل عدم وجود امکانات آموزشی در دانشکده پس از ۳ سال از کنکور سراسری حذف شد. دانشکده علوم پزشکی دزفول در سال های بعد نیز از طریق کنکور سراسری دانشجو پذیرفت، اما این پذیرفته شدگان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به تحصیل پرداختند. این رویه تا سال ۱۳۸۶ ادامه یافت تا اینکه دانشکده فوریت های پزشکی به پذیرش ۶۰ دانشجو در مقطع کاردانی بدون کنکور به نام دانشکده فوریت های پزشکی دزفول فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. در سال ۱۳۸۷، موفق به گرفتن موافقت اصولی جهت مجوز دانشکده علوم پزشکی به صورت یک واحد مستقل آموزشی، پژوهشی و درمانی گردید و توانست ۹۰ دانشجو از طریق کنکور سراسری برای سه رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی، پرستاری و هوشبری پذیرش نماید. این دانشکده در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ مجوز رشته پزشکی و پذیرش دانشجوی پزشکی در این دانشکده شد. در سال ۱۳۹۱ همزمان با دور دوم سفرهای استانی ریاست جمهور وقت و هیات عالی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مطالعات اولیه برای برای بررسی ارتقا دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی آغاز گردید و با تاسیس سه دانشکده پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و پزشکی سرانجام در سال ۱۳۹۲ به دانشگاه علوم پزشکی دزفول ارتقا یافت.

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب