برنامه استراتژیک

ردیف

عنوان برنامه

1

حمایت از هسته های فناور تا شکل گیری شرکت دانش بنیان

2

حمایت از شرکت های دانش بنیان نوپا در مسیر رشد

3

بسترسازی جهت سوق دادن دانشجویان ، اساتید و محققان درجهت کاربردی نمودن یافته های علمی و تبدیل نوآوری ها به محصولات فناورانه

4

آموزش های کاربردی در زمینه کسب و کارهای پایدار

5

تجاری سازی محصولات دانش بنیان و تولید ثروت

6

ایجاد زمینه در راستای ارتباط و شراکت دانشگاه با صنعت

7

تسهیل فرآیند معرفی محصولات و تولیدات در حوزه سلامت به سرمایه گذاران داخلی و خارجی

8

حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری با هدف کارآفرینی

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب