اهداف کمیته اخلاق:

1-  رعايت موازين شرعي، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهش‌هاي اپيدميولوژيك، باليني و علوم پايه و تحقيقات نظام بهداشتي- درماني

2-    مراقبت از انسان‌ها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق

3-    حفظ حقوق آزمودني، پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزش‌هاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق

4-  پيشگيري از اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاق اسلامي و اخلاق ملي كه ممكن است توسط محققين (اعم از داخلي يا خارجي) در داخل كشور به اجرا درآيد.

5-   ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و حقوقي در برنامه‌هاي تحقيقاتي

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب