آدرس سازمانی (Affiliation) دانشگاه علوم پزشکی دزفول در مقالات و منابع علمی 

1 – دانشکده پزشکی

English: School of Medicine, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran.

فارسی: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

2 – دانشکده پرستاری

School of Nursing and Midwifery, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran.

فارسی: دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

3 – دانشکده پیرا پزشکی

School of Paramedical Sciences, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran.

فارسی: دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

4 – کمیته تحقیقات دانشجویی

Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran.

فارسی: کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی دزفول، دزفول، ایران.

 


با درج صحیح آدرس سازمانی در کلیه منابع علمی امکان ارتقاء رتبه علمی دانشگاه در مجامع بین المللی فراهم می شود. علاوه بر این، لازمه دریافت جایزه مقاله و هرگونه امتیاز آموزشی، طبق آیین نامه های پژوهشی، درج صحیح آدرس سازمانی دانشگاه در منابع علمی منتشره می باشد.

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
میز خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب