مدیر توسعه و پژوهش

 مدیر توسعه پژوهشی ، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقات

سمیه بساک

تلفن: 42429731 (061)

دورنگار: 42429731 (061)

دانشگاه صفحه اصلی سایت| نقشه سایت| ارتباط با ما

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2016 dums.ac.ir... All Rights Reserved